ประวัติความเป็นมาของตำบล


ประวัติความเป็นมา :
สมัยก่อนคนส่วนมากมักใช้การตั้งชื่อหมู่บ้าน เอาสิ่งของมาตั้งชื่อ เช่น ตำบลบือเระ เมื่อก่อนใช้ชื่อว่า โคกทราย หมายถึง พื้นทีที่มีต้นไม้เล็ก ๆ พื้นดินไม่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาใช้ชื่อว่าตำบล "บือเระ"
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เป็นที่ราบ ประชากรมีอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำสวนยาง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเตระบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปะเสยะวอ, ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,803 คน และจำนวนหลังคาเรือน 488 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปักผ้าคลุมผมสตรี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น